SỰ KIỆN PHẬT GIÁO NỔI BẬT

Thầy Thích Pháp Hạnh

Thầy Thích Pháp Hạnh hiện là ủy viên ban Hướng Dẫn Phật Tử tỉnh Bình Phước, Thầy người sáng lập và hiện là chủ nhiệm của Quỹ Khuyến Tu.

Ngoài các hoạt động Phật sự, từ thiện, thầy thường viết sách và làm thơ, ngôn từ giản dị, gần gũi, dễ hiểu, dễ tiếp cận đối với đại đa số quần chúng …

+ Xem thêm

Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni

TỪ THIỆN VÀ HOẰNG PHÁP

Bánh Xe Pháp
Thỉnh Đại Hồng Chung

Còn thở phút nào thì còn tu phút ấy, chánh niệm từng giây cho đến ngày thành quả… Nam Mô A Di Đà Phật!

Liên hệ Quỹ Khuyến Tu
Quỹ Khuyến Tu

QUỸ KHUYẾN TU

Người thế gian lập ra rất nhiều Quỹ Khuyến Học nhằm đáp ứng nhu cầu học tập của học sinh sinh viên, kích thích nhu cầu học tập thông qua các phần quà thưởng, học bổng,… Là một người Xuất gia, Pháp Hạnh lập ra Quỹ Khuyến Tu để góp phần nào trong việc thúc đẩy việc tu tập đối với những người Phật tử xuất gia lẫn tại gia thông qua các hoạt động:…