Sóc Trăng – Thông báo dời ngày tổ chức Đại giới đàn Thiện Tường sang tháng 12 năm 2023

Văn phòng BTS GHPGVN tỉnh Sóc Trăng (Thiền viện Trúc Lâm Sóc Trăng số 69 Trần Nhân Tông, phường 2, TP.Sóc Trăng) về việc dời thời gian tổ chức Đại Giới đàn “Thiện Tường” tháng 12 năm 2023,

Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Sóc Trăng thông báo đổi thời gian tổ chức Đại Giới đàn “Thiện Tường” năm 2023 như sau:

  1. Thời gian tổ chức: 4 ngày, từ ngày 13 đến ngày 16 tháng 12 năm 2023.

          (nhằm ngày mùng 01 đến ngày mùng 04 tháng 11 năm Quý Mão).

  1. Địa điểm tổ chức: 
  • Điểm khai mạc, bế mạc: Thiền Viện Trúc Lâm Sóc Trăng, số 69 Trần Nhân Tông, phường 2, Tp.Sóc Trăng.
  • Địa điểm truyền giới và lưu trú Giới đàn Tăng: Thiền Viện Trúc Lâm Sóc Trăng, phường 2, Tp. Sóc Trăng.
  • Địa điểm truyền giới và lưu trú Giới đàn Ni: Chùa Đại Giác, phường 9, Tp. Sóc Trăng.

THỦ TỤC HỒ SƠ:

– Hồ sơ được phát hành miễn phí tại Văn phòng Ban Trị sự – Thiền Viện Trúc Lâm Sóc Trăng, số 69 Trần Nhân Tông, phường 2, Tp. Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng.

Ban tổ chức Đại Giới đàn “Thiện Tường” không thu lệ phí của giới tử, mọi chi phí của Đại giới đàn do Ban tổ chức cúng dường.

THỜI HẠN NỘP HỒ SƠ:

– Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 11/06/2023 (nhằm ngày 24/04/Quý Mão)

– Ban Tổ chức không nhận hồ sơ qua đường bưu điện.

– Nơi nhận hồ sơ: Văn phòng Ban Trị sự – Thiền Viện Trúc Lâm Sóc Trăng, số 69 Trần Nhân Tông, phường 2, Tp. Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng.

Điện thoại liên hệ:

+ Thượng tọa Thích Định Hương: 0395833299

+ Thượng tọa Thích Tâm Thành: 0944671919

+ Đại đức Thích Minh Kiến: 0939292682

+ Đại đức Thích Huệ Trọng: 0945047039

+ Đại đức Thích Thiện Lộc: 0936475166

+ Đại đức Thích Thiên Đăng: 0374074103

+ Ni sư TN Huệ Châu: 0909530913

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *