Xuân 2020

SƠ LƯỢC VỀ PHÁP HẠNH

Phan Thanh Nhàn là tên thật của thầy Thích Pháp Hạnh, thầy sinh ra và lớn lên ở vùng “Đất Thép Thành Đồng” huyện Củ Chi, Thành Phố Hồ Chí Minh trong một gia đình không tôn giáo, cả nội ngoại đều chưa hiểu nhiều về Đạo Phật.

Năm 2008, thầy xuất gia tại chùa Hoằng Pháp, huyện Hóc Môn nhưng không lâu sau đó do gặp nghịch duyên từ gia đình nên thầy đã trở về nhà. Mặc dầu không còn ở chùa nhưng thầy vẫn ăn chay trường, hàng ngày vẫn làm các việc từ thiện, nhân đạo xã hội.

Một thời gian sau đó, thầy lại xuất gia tại Chùa Thanh Nghiêm, Xã Minh Thành, Chơn Thành, Bình Phước. Bổn sư thế phát cho thầy là Đại đức trụ trì Thích Minh Tịnh , sau đó thầy được cử về Chùa Thanh Lương, Xã Minh Hưng, Chơn Thành, Bình Phước để tu học và làm Phật sự.

Từ đầu năm 2019, thầy được đề cử làm ủy viên Ban Hướng Dẫn Phật Tử GHPGVN Tỉnh Bình Phước, kiêm thư ký phân ban Gia Đình Phật Tử. Hàng ngày vừa học, vừa phụng sự giáo hội tỉnh, vừa làm các công tác Phật sự tại chùa Thanh Lương, thầy vẫn dành thời gian ít ỏi còn lại của mình để gầy dựng đạo tràng niệm Phật OnlineQuỹ Khuyến Tu, nhằm đưa giáo pháp của đức Phật đến gần với quần chúng hơn, bước đầu cũng được nhiều người đón nhận.

Đang Thực Hiện…

Tập thơ mang tên “TU CHI?” mà Pháp Hạnh đã ấp ủ trong nhiều năm, hi vọng rằng sắp tới đủ nguồn lực để có thể xuất bản thành sách. Gần 100 bài thơ là những lời nhắn gửi, khuyên tu mà Pháp Hạnh muốn gửi đến hàng đọc giả của mình. Tập thơ này cũng là cột mốc đánh dấu ngày Pháp Hạnh thế phát xuất gia đến khi thầy đăng đàn thọ đại giới.

Tiếp Theo…

Ngoài việc “Xuất bản sách”, thầy Pháp Hạnh cũng đã lên kế hoạch kiến lập, đặt nền móng cho những vùng đất mới, biến nó trở thành những ngôi Già Lam, thánh địa Phật giáo, với mục đích là đưa Phật pháp đến những vùng sâu, vùng xa,…

Phần Quỹ Khuyến Tu, định hướng Quỹ sẽ là nguồn lực để giúp đỡ nhiều hơn nữa những thầy/cô có mong muốn tu học trong và ngoài nước, như cấp học bổng chẳng hạn…

Quỹ Khuyến Tu
Đang học Giáo Lý

Sự học…

Pháp Hạnh đang học khóa VIII trường TCPH tỉnh Vĩnh Long (2018 – 2021). Hi vọng sau khi kết thúc khóa trung cấp Phật học, Pháp Hạnh đủ duyên, đủ điều kiện, và không vướng bận gì để tiếp tục theo đuổi việc học tại Học viện Phật giáo, và cao hơn nữa…

Sự hành…

“Bỏ hết các việc ác. Siêng làm các việc lành, Giữ tâm ý tịnh thanh, Đó là lời Phật dạy”. Tất cả giáo lý của Đức Phật không nằm ngoài 4 câu Pháp cú này, và Pháp Hạnh luôn lấy đó để làm kim chỉ nam cho cuộc đời tu học của mình…

NHỮNG ĐIỀU QUAN TRỌNG NHẤT

Tập viết Hán văn

Tu Học

Tu đơn giản là sửa, Học tập xung quanh để nhận thức cuộc sống, làm lành tránh ác, tự mình chủ động gạn đục khơi trong bản thân mình.

Ngồi thiền

Công Phu

Dù ngồi thiền, trì chú, hay tụng kinh, mục tiêu cuối cùng cũng là quay về chính mình, hành theo đức Phật để tự tìm về Phật tánh tự thân.

Ban Củi

Công Quả

Hưởng gia tài của đức Phật, thì phải công quả cho chùa, cho Đạo Tràng, cho Giáo Hội và Chúng sinh, đó là cách thiết thực cúng dường chư Phật.

Khóa bồi dưỡng nghiệp vụ hướng dẫn phật tử

Hoằng Pháp

Tùy thuận thế gian, năng lực bản thân, và nhân duyên mà đưa giáo Pháp Phật Đà đến càng nhiều người hơn, đó là điều mà Phật, Bồ Tát xưa nay vẫn làm.

    ĐĂNG KÝ XIN QUY Y TAM BẢO

    (*) Thông tin bắt buộc