Chùa

ĐÓNG GÓP CÚNG DƯỜNG

Quý Phật tử xin lưu ý, thầy Thích Pháp Hạnh chỉ dùng một tài khoản duy nhất để kêu gọi, gây quỹ cho tất cả các hoạt động Phật sự của mình, như thế vừa tiết kiệm các khoản phí phát sinh từ ngân hàng, mà còn thuận tiện cho việc in sao kê minh bạch tài chính và các nghĩa vụ thuế.

– Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng: VPBank
– Chi Nhánh: Tp.Hồ Chí Minh
– Số tài khoản: 387654321
– Tên chủ tài khoản: Phan Thanh Nhàn

    Các việc khác nếu cần liên hệ đến thầy Thích Pháp Hạnh, quý vị vui lòng điền vào khung dưới đây: