Trà Vinh: tổ chức Đại giới đàn Lưu Đoan 12-14/10/2022

Đại giới đàn Lưu Đoan dự kiến tổ chức trong thời gian 3 ngày, ngày 12-10 đến 14-10-2022 (nhằm ngày 17 – 19-9-Nhâm Dần) tại Văn phòng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Trà Vinh – chùa Lưỡng Xuyên (số 3 Lê Lợi, phường 1, TP.Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh).

Giới tử Tăng sẽ truyền giới tại chùa Lưỡng Xuyên; Giới tử Ni sẽ được truyền giới tại chùa Liên Hoa (số 62, đường Dương Quang Đông, khóm 1, phường 5, TP.Trà Vinh).

Đại giới đàn dành cho các giới tử thọ: Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni, Thức-xoa-ma-na, Sa-di, Sa-di-ni, Bồ-tát giới.

DƯỚI ĐÂY LÀ MỘT SỐ NỘI DUNG CHÍNH CỦA CÔNG VĂN

I. Thời gian, địa điểm:

  1. Thời gian:03 ngày, ngày 12 – 14 tháng 10 năm 2022 (nhằm ngày 17 – 19 tháng 9 năm Nhâm Dần)
  2. Địa điểm:Văn phòng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Trà Vinh – chùa Lưỡng Xuyên, số 03 Lê Lợi, phường 1, Tp. Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh.

– Giới tử Tăng: Truyền giới tại chùa Lưỡng Xuyên, số 03 Lê Lợi, phường 1, Tp. Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh.

– Giới tử Ni: Truyền giới tại chùa Liên Hoa, số 62, đường Dương Quang Đông, khóm 1, phường 5, Tp. Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh.

*Lưu ý:

– Các giới tử phải có đầy đủ thủ tục và tiêu chuẩn quy định tại Điều 44, 45, 46 Chương IX, Nội quy Ban Tăng sự Trung ương GHPGVN.

– Giới tử ngoài tỉnh Trà Vinh phải có Giấy giới thiệu của Ban Trị sự GHPGVN tỉnh, thành phố nơi tu học.

– Ban Tổ chức không giải quyết đơn đối với những Tăng, Ni ngoài tỉnh xin Y chỉ các vị trụ trì trong tỉnh Trà Vinh mà không tu học tại Trà Vinh hoặc cầu Y chỉ không đúng theo quy định điều 38, Chương VIII Nội quy Ban Tăng sự Trung ương.

  1. Địa điểm nhận hồ sơ:

         Văn phòng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Trà Vinh, chùa Lưỡng Xuyên, số 03 Lê Lợi, phường 1, Tp. Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh; hoặc tải file hồ sơ thọ giới trên trang web: phatsuonline.com

Liên hệ: (giờ hành chính):

– ĐĐ. Thích Minh Trí:  Chánh Văn phòng    0915 797 707;
– ĐĐ. Thích Minh Hải: Phó Văn phòng        0393 141 580;
– ĐĐ. Thích Thiện Đạo: Phó Văn phòng       0938 778 844;
– ĐĐ. Thích Thiện Lộc: Phó Văn phòng       0963 081 117;

  1. Thời gian nộp hồ sơ:

– Kể từ ngày ra Thông báo đến hết ngày 01/10/2022 (nhằm ngày 06/9 năm Nhâm Dần).
– Buổi sáng các ngày làm việc trong tuần (thứ Hai đến thứ Sáu) từ 07 giờ đến 10 giờ 30 phút.

DƯỚI ĐÂY LÀ NỘI DUNG ĐẦY ĐỦ CỦA CÔNG VĂN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *