Vĩnh Long: Thông báo thay đổi ngày tổ chức đại giới đàn Thiện Hoa

Ngày 15/05/2020, Ban Trị Sự GHPG tỉnh Vĩnh Long diễn ra phiên họp thường kỳ để tổng kết các hoạt động đã diễn ra, và bàn bạc kế hoạch tổ chức những sự kiện sắp tới.

Hai sự kiện Phật giáo quan trọng mà BTS GHPGVN Tỉnh Vĩnh Long lấy ý kiến trong phiên họp lần này là việc tổ chức An cư kiết hạ tập trung cho chư Tăng – Ni mùa hạ PL 2564 – DL2020, Chương trình và hình thức không có nhiều thay đổi so với những năm trước.

Sự kiện thứ hai mà đông đảo chư Tăng – Ni trong và ngoài tỉnh quan tâm, là việc xác định thời gian chính thức tổ chức đại giới đàn Thiện Hoa, Bởi vì như thông bạch trước đó, Đại giới đàn Thiện Hoa năm 2020 đã bị hoãn do đại dịch Covid-19.

Ban trị sự GHPGVN Tỉnh Vĩnh Long đã thống nhất dời ngày tổ chức đại giới đàn Thiện Hoa từ ngày 05 đến ngày 07 tháng 9 năm 2020 (Nhằm ngày 18 AL đến 27/07 AL Năm Canh Tý).

Dưới đây là toàn văn thông báo số 62 TB-BTS GHPGVN Tỉnh Vĩnh Long ban hành.

.Pháp Hạnh.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *