Vĩnh Long: Tạm hoãn việc tổ chức đại giới đàn Thiện Hoa vì dịch cúm Covid19

Thông Báo
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Kính bạch Chư Tôn Đức Tăng Ni, kính thưa quý phật tử.

Sáng ngày 16/03/2019, tại Chùa Giác Thiên, VP BTS GHPGVN tỉnh Vĩnh Long, Chư Tôn Đức Ban Thường Trực và thành viên BTS đã có phiên họp định kỳ hằng tháng. Trong cuộc họp, đã triển khai những phật sự trong thời gian tới như Đại Lễ Phật Đản, Đại Giới Đàn, An Cư Kiết Hạ, và những hoạt động liên quan. Nhằm bảo vệ sức khỏe trong khi dịch bệnh Covid 19 đang diễn biến phức tạp, toàn thể hội trường đã mang khẩu trang và rửa tay sát khuẩn trước khi vào buổi họp.

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, mọi người đang ngồi, bàn và trong nhà


Thực hiện sự chỉ đạo của TW Giáo Hội và chính quyền các cấp. Thực hiện tinh thần phiên họp ngày 16/03/2020 của BTS GHPGVN Tỉnh Vĩnh Long quyết định: do diễn biến bệnh dịch Covid 19 khá phức tạp nên Đại Giới Đàn Thiện Hoa do BTS PG Tỉnh Vĩnh Long tổ chức sẽ được HOÃN LẠI.

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người và trong nhà

Thời gian hoãn đến khi dịch bệnh ổn định thì sẽ có thông báo sau. Kính mong Chư Tôn Đức cùng quý phật tử đồng liễu tri và hoan hỷ.

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người và mọi người đang ngồi

Nam Mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *