QKT – PS011: Phóng sanh rằm tháng Giêng

“Nhân – Quả” là chân lý mà Phật dạy, Gieo nhân lành thì lãnh quả tốt đẹp là đương nhiên, và ngược lại gieo nhân ác ắt sẽ gặp tai ương về sau.

Suy theo lẽ đó, Nếu chúng ta muốn cả năm được quả an lành hạnh phúc cho bản thân mình và gia đình thì thường xuyên phải gieo trồng những hạt giống thiện tâm. Và “Phóng sanh” là một việc làm vừa thiết thực vừa mang lại Phước báu to lớn.

Quỹ Khuyến Tu chúng con sẽ tổ chức buổi phóng sanh kỳ 11 vào ngày 26 tháng 2 năm 2021.

  • Thời gian dự kiến: 7:00 ngày 26/2/2021 (Rằm tháng Giêng)
  • Địa điểm phóng sanh: chùa Bồ Đề, Gia Lâm, Hà Nội.

Nguyện cầu Hồng Ân Tam Bảo gia hộ cho tất cả quý vị Tín chủ cùng gia quyến năm mới An Khang Thịnh Vượng – Vạn Sự Như Ý .

THÍCH PHÁP HẠNH.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *