QKT PS008: Quỹ Khuyến Tu phóng sanh kỳ 8 (10/01/2021)

Từ khi Đạo Phật ra đời, giáo lý này luôn dạy người ta tánh Từ Bi, hành Hỉ Xả, Hiếu thuận, trên kính dưới nhường,… tóm yếu lại vẫn là làm một con người có đức hạnh, lễ độ, để tiến tu trên con đường giải thoát giác ngộ.

Những việc ác dù nhỏ đừng làm, những việc thiện dù nhỏ đến đâu cũng đừng bỏ qua, Quỹ Khuyến Tu chúng con cũng với tâm niệm đó, tổ chức các kỳ phóng sanh, vừa để tăng trưởng Phước lực, vừa để kết cùng Phật tử thập phương vào mái nhà chung Đạo Pháp.

Ngày 10 tháng 01 năm 2020 vừa rồi, cũng là kỳ phóng sanh thứ 8 mà Quỹ Khuyến Tu của chúng con đã thực hiện. dưới đây là một số hình ảnh, và danh tánh của các tín chủ ủng hộ kỳ phóng sanh này.

Với tất cả tấm lòng thành từ việc thiện này, chúng con xin hồi hướng về trời giác ngộ, để con người và muôn loài được sống trong an hoà, thấm nhuần Đạo Pháp, xa rời mọi bến khổ bờ mê mà tìm về bờ giác.

DANH SÁCH QUÝ VỊ TÍN CHỦ GỬI PHÓNG SANH KỲ 8 (10/01/2021)

– Thầy Pháp Hạnh: 300.000₫
– Thầy Đức Thuận: 50.000₫
– Sư cô Liên Hoà: 500.000₫
– PT Nguyễn Thị Thuý Hồng: 50.000₫
– PT Nhung Hồng: 300.000₫
– PT Le Thi Nu Trang: 500.000₫
– Thầy Tâm Hiền: 80.000₫
– Thầy Trúc Bổn Nhiên: 1.000.000₫
– PT Vũ Phúc Tuấn: 200.000₫
– Cụ Nhuận Phước: 1.000.000₫
– (Cầu siêu) You Sif Hor Miz: 500.000₫
– PT Dung Nguyen: 200.000₫
– PT Nguyễn Hồng Trâm: 100.000₫
– PT Nguyễn Liên: 200.000₫
– PT Thoa Nguyễn: 100.000₫
– PT Trần Thị Mừng: 200.000₫
– Thầy Thái Thiện: 200.000₫
Vu Quoc Trung: 300.000₫
– PT Nguyễn Thị Thanh Yến: 200.000₫
– PT Lê Thị Ngọc Hà: 500.000₫
– Thầy Bổn Diệu: 100.000đ
– Phật tử tiệm vàng Mỹ Ngọc (Chợ Vĩnh Long): 500.000đ

Nam Mô A Di Đà Phật.
Thích Pháp Hạnh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *