QKT-PS007 Quỹ Khuyến Tu tổ chức phóng sanh lần 7 (27/12/2020)

Phóng sinh có thể nuôi dưỡng lòng từ bi của chúng ta. Trong khi thực hiện việc phóng sinh, chúng ta nhân đó có thể thấu hiểu được chân lý vạn vật đều bình đẳng, đều có cảm giác, đều có tánh Phật, đều có thể thành Phật.

Với tâm niệm hướng thiện, từ bỏ ác nghiệp, Quỹ Khuyến Tu đã thực hiện sự kiện phóng sanh kỳ thứ 7, ngày 27 tháng 12 năm 2020 tại thành phố Vĩnh Long. Buổi lễ này đã được đông đảo quý sư thầy, sư cô cùng Phật tử thập phương ủng hộ.

Dưới đây là một số hình ảnh của kỳ phóng sanh này và cuối cùng là danh sách tín chủ đã ủng hộ sự kiện.

Nguyện đem công đức lành có được từ hoạt động thiện lành này, chúng con xin hồi hướng cho khắp Pháp giới chúng sanh được tai ách tiêu trừ, oan khiên dứt sạch, và đồng trọn thành Phật đạo.

DANH SÁCH CÁC TÍN CHỦ CÚNG DƯỜNG PHÓNG SANH KỲ 7 (27/12/2020)
– 김하나 200.000₫
– Bảo Khánh 100.000₫
– Huong Chau 300.000đ
– Vũ Phúc Tuấn: 100.000₫
– thầy Trung Thiên: 50.000₫
– Ly Ngoc Trang: 200.000₫
– Ck lúc 20:23-23/12/2020: 100.000₫
– Trận Ngọc Hồi: 2.000.000₫
– thầy Tâm Hiền: 100.000₫
– thầy Tĩnh Giác: 50.000₫
– thầy An Khiêm: 300.000₫
– Thiện Lợi: 200.000₫
– Thích Phước Tâm: 100.000₫
– Dương Thuyền: 100.000₫
– Dang Do: 100.000₫
– Vũ Phạm: 200.000₫
– Đặng Hoàng Anh: 200.000₫
– Hương Nguyên: 100.000₫
– Ken Lì (Pháp Thiện – Vũ Khắc Hợp: 1.000.000đ
– Thầy Trung Thiên: 100.000₫
– Thầy Bổn Diệu: 100.000₫
– Phật tử tiệm vàng Mỹ Ngọc Vĩnh Long: 1.000.000₫

Nam Mô A Di Đà Phật.
Thích Pháp Hạnh.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *