QKT-PS006: Quỹ Khuyến Tu tổ chức phóng sanh lần 6 (13/12/2020)

Phật khuyên mọi người phóng sanh,
Tình thương chan trải, tâm lành phát huy.
Tăng trưởng trí tuệ từ bi,
Chúng sinh hưởng lạc, cũng vì chính ta.


Chủ nhật tuần này, 13/12/2020, vào lúc 16:00, Pháp Hạnh sẽ cùng một số huynh đệ Tăng sinh sẽ đi chuộc mạng chúng sanh lần thứ 6. Giải thoát những con vật hữu duyên khốn khổ đang bị giam cầm.


Quý vị Phật tử có thể hùn phước cho kỳ phóng sanh này thì trực tiếp liên hệ với thầy Pháp Hạnh nhé.
Nguyện cầu hồng ân Tam Bảo gia hộ cho các vị tín chủ đã, đang ủng hộ Phật sự này tăng phước, tăng thọ, bồ đề tâm tăng trưởng, bát nhã hoa khai, đạo tâm bất thối.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
THÍCH PHÁP HẠNH

Tài khoản tiếp nhận cúng dường:
-Chủ_nhiệm: thầy Thích Pháp Hạnh

  • Ngân hàng: NH Việt Nam Thịnh Vượng – VP Bank
  • Chi nhánh: TP: HCM
  • Số TK: 122367077
  • Chủ tài khoản: Phan Thanh Nhàn

DANH SÁCH TÍN CHỦ CÚNG DƯỜNG PHÓNG SANH LẦN 6 (13/12/2020)

1. Thầy Bổn Diệu: 100.000đ
2. Bảo Bảo: 50.000đ
3. Thầy Pháp Hạnh: 500.000đ
4. Nguyễn Huyền: 200.000đ
5. cô Huong Chau 50 AUD = 850.000đ
6. Vũ Phúc Tuấn: 100.000đ
7. Thầy Tâm Hiền: 200.000đ
8. Minh Hữu Chú: 300.000đ
9. Le Na: 100.000₫
10. Dung Nguyen: 200.000₫
11. Thieu Thi Thuy Trang: 500.000₫
12. PT chuyển khoản 11/12/2020: 100.000₫
13. Diệu Hoàng + Diệu Kiều (Úc): 1.750.000₫
14. Hương Hương: 200.000₫
15. Nhung Hong: 300.000₫
16. Cư sĩ Pháp Thiện: 500.000₫
17. PT Minh Anh Tiệm vàng Mỹ Ngọc: 200.000đ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *