QKT-PS005: Quỹ Khuyến Tu tổ chức phóng sanh lần 5 (29/11/2020)

CÔNG ĐỨC PHÓNG SANH
Phóng sanh công đức vô biên,
Cảm đến cảnh Phật, chư thiên, quỷ thần.
Không thể tính đếm phúc phần,
Nay xin lược quả, từ nhân phúc này.


Thứ nhất nhờ công đức dày,
Sinh vào cõi nước đủ đầy ấm no,
Hòa bình nên chẳng âu lo,
Chiến tranh loạn lạc, không có hiện thành.


Thứ hai nhờ không sát sanh,
Thân hình to khỏe, mạnh lành, sống vui,
Không ung, tật, què, điếc, đui,
Con đàn cháu đống, an ủi về già.


Thứ ba không lo địch họa,
Thiên tai, nhân nạn, cũng hòa về không,
Được sự bảo hộ thiên long,
Cả đời an ổn, hướng lòng Tây Phương.


Thứ tư con cháu kính thương,
Phương xa cũng có đồng hương tương phùng,
Gia đình con cháu thạnh xung,
Không cầu may rủi, ung dung thanh nhàn.


Thứ năm hơn được bạc vàng,
Sở cầu như ý, vạn ngàn ước mong,
Quế nhơn phù hộ bên trong,
Bên ngoài hộ pháp, nên không lo gì.


Thứ sáu là làm việc chi,
Cũng đều thành tựu, ít khi lỡ lầm.
Kinh doanh, có khách quanh năm,
Thăng quan, tiến chức, tôi lắm, tớ nhiều.


Thứ bảy tánh Phật thuận chiều,
Trên trời dưới đất, cũng đều hỷ hoan,
Nhờ việc cởi trói, cưu mang,
Tình thương hóa giải muôn ngàn nỗi đau.


Thứ tám dứt mọi não sầu,
Giải trừ oán hận, nhẹ đầu người ơi,
Cạm bẫy ác nghiệp đã rời,
Chỉ còn đường thẳng đến nơi an lành


Thứ chín phước nghiệp đến nhanh,
Nên thấy việc thiện thực hành liền tay,
Quả lành sẽ trổ sau này,
Không cầu vẫn được đủ đầy yêu thương.


Thứ mười đến lúc Vô thường,
Chư thiên, Bồ Tát dẫn đường vãng sanh,
Về nơi Tịnh Độ an lành,
Đài sen chín phẩm sẵn dành Tây Phương.


Việc thiện nên thực hành thường,
Những gì xấu ác, chớ vương vào mình.
Ngày nay ta biết phóng sinh,
Là nhân cứu rỗi cho mình ngày mai.

THÍCH PHÁP HẠNH

DANH SÁCH TÍN CHỦ CÚNG DƯỜNG PHÓNG SANH LẦN 5 – 2020


1. Thầy Thích Phước Tâm: 300.000đ
2. PT 김하나: 500.000đ
3. Cô Huong Chau: 50Aud ~ 850.000₫
4. Các PT thiền viện Sơn Thắng: 750.000₫
5. Cô Phạm Kim Chi: 1.000.000₫
6. Thầy Bổn Diệu: 100.000₫
7. Một PT chuyển khoản: 100.000₫
8. Thầy Đức Thuận: 100.000₫
9. Thầy Tịnh Pháp: 500.000₫
10. Kim Huynh: 50$ ~ 1.200.000₫
11. An Minh: 500.000₫
12. Dang Do: 500.000₫
13.Thầy Trung Thiên: 200.000₫
14. Thầy Bổn Nhiên: 100.000₫
15. Thầy Tuệ Đức: 100.000₫

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *