QKT-CD019: Cúng dường giới tử ĐGĐ Tâm Hòa IX Tỉnh Tây Ninh 2020

Đại giới đàn Tâm Hòa IX (tỉnh Tây Ninh) sẽ tổ chức ngày 6 đến ngày 9/11/2020.
Ban kiến đàn cho biết có khoảng 360 giới tử sẽ thọ Tỳ Kheo, Tỳ kheo ni, Thức xoa, Sadi, Sadi ni.


Quỹ Khuyến Tu sẽ đến thăm và cúng dường đến 360 giới tử và các giới sư vào dịp này.

QUỸ KHUYẾN TU ĐÃ CHI CHO PHẬT SỰ NÀY NHƯ SAU:
Tổng số bao thư: 420 (Gồm cả giới tử, giới sư, ban hộ đàn)
Giá trị mỗi bao thư: 40.000đ
Tổng cộng đã chi: 16.800.000đ

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
THÍCH PHÁP HẠNH

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *