QKT-CD018: Cúng dường giới tử ĐGĐ Thiện Hoa tỉnh Vĩnh Long 2020

“Người cúng dường bữa ăn đầu tiên và bữa ăn cuối cùng cho Đức Phật là phước báu vô lượng.”
Nay cũng vậy:
Những người đầu tiên không tiếc công, của, để đóng góp cúng dường cho các Giới tử thì phước báu cũng thù thắng không kém.
Quỹ Khuyến Tu xin cảm niệm công đức của các tín chủ đã góp tiền để cúng dường cho gần 600 giới tử thọ giới tại Đại Giới Đàn Thiện Hoa tỉnh Vĩnh Long (ngày 3-4-5/11/2020).

  • Điểm Tăng: Tổ Đình Phước Hậu, xã Ngãi Tứ, huyện Tam Bình
  • Điểm Ni: chùa Phật Tánh, xã Ngãi Tứ, huyện Tam Bình.

TRONG PHẬT SỰ NÀY QKT ĐÃ CHI NHƯ SAU

Mỗi phong bì cúng dường: 50.000đ
Tổng số lượng phong bì đã phát ra: 650
Tổng chi phí cho Phật sự này: 32.500.000đ

Chủ nhiệm Quỹ Khuyến Tu.

Thích Pháp Hạnh.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *