QKT PS003: Dâng Y Casa và Phóng Sanh mùa Vu Lan 2020

“Sau mùa kiết hạ an cư,
Vu Lan là dịp tự tứ cúng dường,
Xưa Mục Kiền Liên làm gương,
Đời nay, báo hiếu song đường mẹ cha”


Sau ba tháng An cư kiết hạ, là tới mùa Báo hiếu thâm ân hai đấng sanh thành, thầy tổ giáo dưỡng, thiện tri thức cậy nương. Nhưng năm nay trong sự hoành hoành của đại dịch Covid, làm các Phật tử thập phương ít về chùa, nên việc tổ chức lễ dâng Y mùa Vu Lan năm nay của chùa gặp nhiều khó khăn về kinh phí.

Vì vậy Phật sự tháng này Quỹ Khuyến Tu – Chùa Thanh Lương kêu gọi Quý Phật Tử gần xa hùn phước phát tâm cúng dường Pháp Y và Phóng sanh hòng mong cầu cho Quốc thái dân an, dịch bệnh tiêu trừ, oan khiên dứt sạch, người sống thêm phước thọ, kẻ mất được siêu sanh, và hàng vong nhân cô hồn thập loại nhờ phước lực mà hoan hỉ khởi tâm quy Y Tam Bảo siêu sanh về Tịnh độ.


Số lượng Y Casa cho đại lễ chúng con cần là 100 cái.
Tổng chi phí cho Phật sự này:

 • Pháp Y Casa: 300.000 × 100 = 30.000.000đ
 • Thả cá, cua phóng sanh: 10.000.000đ
  Lời cuối, Nguyện cầu hồng ân Tam Bảo gia hộ cho quý vị tín chủ Phát tâm được tăng phước, tăng thọ, Bồ Đề tâm tăng trưởng, trí tánh thường minh, Bát nhã hoa khai, Đạo tâm bất thối, và Phật sự này được viên thành.
  Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Thích Pháp Hạnh

Quý thầy cô, Phật tử có thể hùn phước cho Phật sự QKT-A014 này theo thông tin dưới đây:
Địa chỉ tiếp nhận cúng dường:

 • Thầy Thích Pháp Hạnh.
 • Địa chỉ: Chùa Thanh Lương, ấp 5, xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước.
 • Zalo/ĐT: 093210.9113
  Tài khoản tiếp nhận cúng dường:

Chủ_nhiệm: thầy Thích Pháp Hạnh

 • Ngân hàng: NH Việt Nam Thịnh Vượng – VP Bank
 • Chi nhánh: TP: HCM
 • Số TK: 1️⃣2️⃣2️⃣3️⃣6️⃣7️⃣0️⃣7️⃣7️⃣
 • Chủ tài khoản: Phan Thanh Nhàn

Thủ_quỹ: Cư sĩ Dang Do

 • Tài khoản ngân hàng: NH Thương Mại Cổ Phần Đầu Tư và Phát Triển Việt Nam – BIDV,
 • Chi nhánh Vĩnh Phúc, Phòng Giao Dịch Vĩnh Yên
 • Số tài khoản: 4️⃣2️⃣5️⃣1️⃣0️⃣0️⃣0️⃣1️⃣2️⃣7️⃣2️⃣4️⃣9️⃣1️⃣
 • Chủ tài khoản: Đỗ Thị Đang

Có thể bạn quan tâm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *