QKT A010 – Gieo Duyên Mỗi Ngày 10 quyển kinh sách bất kỳ

Quỹ Khuyến Tu ấn tống, nhận, và chuyển tặng kinh sách đến tất cả quý Phật tử đã đăng ký.

Trong quá trình hoạt động xuyên suốt, có những quyển sách được chuyển đi, nhưng người đăng ký không nhận nên sách được hoàn trả lại.

Có những quyển kinh sách được quý Phật tử khắp nơi, chắt chiu, hùn phước ấn tống, và gửi cho Quỹ Khuyến Tu cùng phát hành.

Có những quyển kinh sách mà quý Tăng Ni Phật tử sau khi nghiên cứu, thấy hay, bổ ích, và nhờ Quỹ Khuyến Tu chuyển đến người cần nó.

Hoặc có những quyển sách tùy duyên mà chúng tôi nhặt nhạnh khắp nơi, khắp các nhà sách, cửa hàng pháp phục,…

Quỹ Khuyến Tu sẽ tổng hợp lại, và cứ một vài ngày, chúng tôi sẽ đăng lên trang FB Quỹ Khuyến Tu, FB Thích Pháp Hạnh, để gieo duyên cùng quý Phật tử cho đến khi hết.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Chủ Nhiệm Quỹ Khuyến Tu.

Thích Pháp Hạnh.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *